Under uppseendeväckande former har två professorer lämnat institutionen mot en ersättning på totalt 4,4 miljoner kronor.
Under lång tid har det funnits djupa konflikter vid matematiska institutionen. Universitetets rektor Anders Hallberg ska vid ett möte med personalen ha hotat att stänga institutionen om inte bråken upphörde.
Det har talats om kränkande e-post, osunda grupperingar mellan svensktalande och icke-svensktalande etc.
Förra veckan lade universitetsledningen fram en rapport om situationen vid institutionen. Arbetsmiljön beskrivs som "mycket dålig".
Bråken kom upp till ytan i februari när två av institutionens professorer fick 2,2 miljoner kronor var för att omgående sluta.

UNT har tidigare berättat att de båda professorerna anklagats för "upprepade tjänsteförseelser", av rektorn Anders Hallberg som då inte ville precisera vad han avsåg.
Enligt UNTs källor ska anklagelserna ha handlat om otillåten frånvaro, medarbetare som känt sig kränkta och ovilja att följa ledningens beslut.
Enligt andra rör det sig om mobbning mot de båda professorerna sedan de skrivit ett kritiskt brev mot en tjänstetillsättning.
- Det enda som förenar oss två professorer är det brevet och det är orsaken till att vi fick gå, säger Oleg Viro, den ena av professorerna.
Lennart Carleson, en av Sveriges mest ansedda matematiker, skriver i ett brev till rektor att han i egenskap av före detta professor vid universitetet skäms över hur ärendet hanterats och över bristen på konstruktivt tänkande från universitetsledningens sida.
Lennart Carleson menar att de som förlorat på hanteringen inte är de båda professorerna, utan universitetet och dess internationella anseende.

European Mathematical Society, en känd organisation i fackkretsar, skriver till rektor att det inträffade har väckt stort engagemang internationellt.
Universitetsjurist Per Abrahamsson säger att det förekommit många felaktiga rykten.
- De båda professorerna kallades i februari till rektor som gav dem en varning. Rektor krävde att deras beteende skulle upphöra annars skulle ärendet gå till personalansvarsnämnden. Rektor ville helst ha kvar professorerna men de valde att säga upp sig.
Beloppet 2,2 miljoner förklarar Per Abrahamsson med att det dels är lön under uppsägningstiden, dels en summa motsvarande det skadestånd som skulle kunna falla ut om professorerna startat en juridisk process.
I universitetets utredning nämns inte de båda professorerna. Där talas det övergripande om djupa konflikter på flera plan.
Det handlar om motsättningar mellan bland annat forskande och undervisande personal samt om oenighet kring inriktningen på matematik som ämne.

Institutionen rekommenderas att skapa ett öppet debattklimat, förstärka ledningen, öka kunskapen om gällande regler med mera.
- Jag tror inte problemen kan lösas så länge institutionsledningen sitter kvar, säger en av de anställda till UNT.
UNT har utan framgång sökt rektor Anders Hallberg.