Namn: Jessica Bjurlerstam
Ålder: 18 år
Bor: Storvreta
Gör: Jobbar i receptionen på Storvreta vårdcentral.
Övrigt: Sjungit i kör sedan barnsben, tagit privata sånglektioner.