Det visar de första resultaten från en enkätstudie bland långtidssjukskrivna i Stockholms län som på måndagen redovisades vid den internationella konferensen i medicinsk etik i Uppsala.
– Förhoppningsvis kan resultaten av studien hjälpa till att göra vårdpersonal mer medveten om vilka beteenden som inte bör förekomma i deras möten med patienter, säger doktoranden Maja Wessel vid Stockholm Centrum för hälso- och sjukvårdsetik vid Karolinska Institutet.
Av drygt 5 800 långtidssjukskrivna kvinnor och män uppgav drygt var fjärde, 28 procent, att de haft negativa erfarenheter av sina möten inom vården. En majoritet inom den gruppen kände sig också kränkt.

– Särskilt vanlig var känslan av att vara kränkt bland dem som enbart ansåg sig ha negativa erfarenheter av vården. Men även bland dem som rapporterade både negativa och positiva erfarenheter kände sig många kränkta, säger Maja Wessel.
De båda negativa erfarenheter som hade allra starkast samband med att känna sig kränkt var att inte ha mötts av respekt och att ha blivit nonchalant behandlad av vårdpersonalen.
– Att personalen varit arg eller otrevlig var också starkt kopplad till att känna sig kränkt, om än inte fullt så mycket, säger Maja Wessel.

Hon hoppas att fortsatt forskning ska kunna kartlägga mer i detalj vilka beteenden från vårdpersonal som gör att patienter anser sig vara respektlöst eller nonchalant behandlade – och i förlängningen känner sig kränkta.
– Med sådan detaljerad kunskap ökar möjligheterna att vidta åtgärder som kan motverka detta. Sunt förnuft säger visserligen att vårdpersonal givetvis ska uppträda trevligt, men vi behöver ändå veta mer om hur ett bra patientmöte bör se ut, säger Maja Wessel.