- Då har vi bara ett år på oss till att bestämma hur vi ska fortsätta verksamheten, säger en orolig Klas-Herman Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.
Studentkåren hjälper studenter som har problem under studietiden och arbetar med student- och doktorandinflytande på universitetets olika institutioner.
Till skillnad från studentnationerna, som har utekvällar och föreningar som drar och gör att man därför betalar nationsavgiften, märks inte kåren särskilt mycket.

Om avtalet går igenom kommer studentkåren att tvingas jobba med mycket lägre medel.
- Vi måste förbereda oss på att medlemsantalet kommer att sjunka och hur man i sådant fall ska göra då.
Trots minskade tillgångar hoppas han att kåren ska fortsätta att se ut som den gör nu. Kåren kommer förmodligen att fortsätta stötta studenter men inte i den omfattning som den gör i dag.
Klas-Herman Lundgren ger exempel på vad man skulle kunna göra för att få kåren att bli attraktiv.
- Nationerna kan göra reklam för oss. Folk som betalar kåravgiften kan få rabatter, eller förtur till vissa studentbostäder. Vi måste helt enkelt bli bättre på att marknadsföra oss.