- Det var ett tydligt avskedstal där Ulf Ekman berättade att han och hans hustru har tagit steget över till katolska kyrkan. Han sade också att de tidigare haft en alltför negativ inställning till katolska kyrkan, berättar UNT:s Åke Ripenberg, som följde Ekmans tal hos Livets ord på söndagen.

Det var under gudstjänsten som Ekman meddelade sitt beslut till församlingen. Han sade bland annat följande:

- Det handlar inte om att vi distanserar oss från Livets ord, det handlar inte om att gå från något utan att gå till något. Ni kommer för alltid att vara våra älskade vänner, sade Ulf Ekman.

Artikelbild

På DN Debatt på nätet skriver Ulf Ekman på söndagen bland annat:

”Sedan millennieskiftet har jag och min hustru Birgitta på olika sätt kommit i kontakt med den vitala katolska kyrkan. Steg för steg har det lett fram till en omprövning av vår övertygelse och vår kyrkliga praxis. Vi lämnar nu Livets Ord för att denna vår bli upptagna i den katolska kyrkan”.

Han ber också om ursäkt för "lidande och sår" som människor tillfogats genom kontakter med Livets ord: "I detta har jag själv och andra företrädare för Livets ord ett ansvar, och jag är uppriktigt ledsen över det som sårat och det som har orsakat att människor fått lida."

Ekman skriver också att det är bland annat den katolska kyrkans moraliska fasthet och rika sakramentala liv som lockat honom och hustrun att konvertera.

Artikelbild

| Ulf Ekman, Livets ord, konverterar till katolicismen, bilder från dagens gudstjänst.

Joakim Lundqvist, som efterträdde Ulf Ekman som förstepastor i Livets ord förra året, säger i ett pressmeddelande att församlingen inte går samma väg som grundaren och hans hustru.

"Det steg Ulf och Birgitta nu tar sker utifrån en personlig kallelse och är därmed också skilt från Livets ord som församling och arbete".

Artikelbild

| Ulf Ekman efter söndagens gudstjänst på Livets Ord i Uppsala.

När det gäller församlingens framtida inriktning säger Joakim Lundqvist att man ska fortsätta att vara en "evangelisk, karismatisk församling".

På kristna bloggar och i kristna dagstidningar har det spekulerats länge i om Ulf Ekman är på väg mot att konvertera till katolicismen. Många tycker sig ha sett hur Ulf Ekman i diverse formuleringar i tal och skrift gradvis närmat sig Rom, och tagit avstånd från tidigare skarpa uttalanden mot katolska kyrkan.

Katolske biskopen Anders Arborelius har också varit på besök på Livets ord och Ulf Ekman har besökt Vatikanen i Rom. Hans son Benjamin konverterade dessutom i höstas. Men Ulf Ekman själv har svarat undvikande när frågan ställts direkt till honom.

Ulf Ekman, född 1950, har varit församlingens pastor och ledare ända från starten 1983 fram till förra året, då han lämnade över uppdraget som församlingspastor till Joakim Lundqvist. Livets ord bedriver en omfattande verksamhet i Sverige och internationellt och har omkring 3 000 medlemmar.

Församlingen har genom åren väckt starka känslor och kritiserats för bland annat auktoritär styrning, isolering och så kallad framgångsteologi med inhuman syn på bland annat sjukdom och fattigdom. Senare har kritiken från andra samfund dämpats samtidigt som Ulf Ekman och Livets ord öppnat för närmare dialog. Fortfarande finns dock starkt kritiska röster mot församlingen, bland annat från avhoppare och anhörigföreningar.