I Uppsala började man mäta temperaturen dagligen redan 1722. Den temperaturserie som finns fram till i dag visar en stor variation från 0 grader och uppåt för datumet 1 november. Det är inte så ovanligt med en medeltemperatur på 5–8 grader. År 2007 låg den på 9,4 grader och 1977 på 9,3.

Men det har varit kallt också. År 1926 var medeltemperaturen 1 november minus 9 grader, 1807 minus 7. Mer normala kallår rör den sig mellan någon och några minusgrader. Plus dominerar dock över minus i Uppsala detta datum genom åren, och tur är väl det.

Källa: SMHI