Vi kan inte ta ansvar och ställer omedelbart våra platser till förfogande, säger Margaretha Fahlgren till UNT, som också säger att beslutet att låta rektor vara kvar kommer att orsaka Uppsala universitet ”stor skada”.

Hon vill dock inte kommentera vad den kritik de riktat mot Eva Åkesson går ut på, något vice rektorerna tidigare sagt skulle offentliggöras efter styrelsens beslut.

- Vi tänker inte uttala oss om det i dag.