Nu hoppas kåren kunna rikta tydligare kritik mot förslaget att avskaffa kårobligatoriet.
Den 11 mars fyller Uppsala studentkår 160 år.
- Men firandet kan snabbt förvandlas till gravkalas över förlorat studentinflytande, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.

Den 10 mars, alltså dagen före födelsedagen, förväntas nämligen regeringen förslå att kårobligatoriet avskaffas och just nu präglas situationen på landets kårer av stor oro, inte minst i Uppsala, för vad förslaget ska innebära.
Enligt den utredning som för ett år sedan presenterade ett förslag till hur kårtvånget ska avskaffas, bör en verksamhet lik den som i dag bedrivs vid Uppsala studentkår, finnas kvar. Så garanteras det lagstadgade studentinflytandet på bästa sätt, föreslog utredaren. Men då krävs att staten går in med 125 miljoner kronor årligen för att täcka upp för minskningen av intäkter från medlemsavgifter när obligatoriet försvinner, menade utredaren.

Sedan dess har regeringen fått en finanskris och en lågkonjunktur på halsen och frågan är om politikerna nu är beredda att satsa så stora årliga belopp. För att finansiera utgiften föreslogs en minskning av antalet utbildningsplatser med 1 100 platser. Men när arbetsmarknaden försämras söker fler till högskolor och universitet, och att då minska antalet utbildningsplatser kan bli svårt.
- Vi fruktar därför låga ersättningsnivåer från staten och är oroade över det här, säger Klas-Herman Lundgren.
Fram till i dag har kårens inställning i frågan varit att: "kårobligatoriet är principiellt fel och att det bör avskaffas när det finns ett annat system som garanterar ett reellt studentinflytande". Men i går bifölls en motion som innebär en ny inställning.

Nu anser kåren att kårobligatoriet är den form som i dagsläget bäst värnar studentinflytande, studenters rättssäkerhet och utbildningens kvalitet.
- Det här ger oss större mandat att agera och vara kritiska. Tills nu har vi mest kunnat avvakta förslaget från regeringen och varit hänvisade till att agera först om förslaget visar sig vara dåligt, eftersom vi i princip inte varit emot ett avskaffande, säger Klas-Herman Lundgren.