När genusprofessorn friades från misstanke om forskningsfusk, fick hon ändå hård kritik av utredarna för brister i sin forskning.
-Det borde inte ha skett. Etik och juridik ska inte blandas ihop, säger Marianne Andersson.

UNT har i en annan artikel berättat om kritik mot det nya system för utredning av forskningsfusk som riksdagen beslutade om när forskningspropositionen antogs i höstas.
Ett vanligt snedsteg som tas i den här typen av utredningar är att etiska diskussioner om god forskningssed blandas ihop med juridiska diskussioner om direkta fel har gjorts, menar experter.
- Att ha gjort sig skyldig till fusk är en sak, att ha gjort forskning som är dålig något helt annat. Det första är en juridisk fråga, det andra en etisk och något som en dialog inom vetenskapssamhället ska lösa, säger Marianne Andersson, chefsjurist vid Uppsala universitet.

I den mycket uppmärksammade utredningen av professor Eva Lundgren blandades de begreppen ihop på ett olyckligt vis, menar hon.
- Vi jurister vid universitetet påpekade att utredarna inte borde formulera sig så. Men de valde ändå att gå ut med kritiken.
Eva Lundgren tar emot Marianne Anderssons uttalande med ett: "Äntligen".
- Det här har varit den värsta konsekvensen av allt som hände mig. Hela tiden har jag fått leva med att "hon friades, men...", säger Eva Lundgren.
Hon har känt till juristernas skepsis mot utredarnas kritik, vilken inte redovisats öppet förrän nu.
- Det har varit för känsligt och därför blir jag glad nu, säger Eva Lundgren.

Mats G Hansson är professor och föreståndare för Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet och satt på 90-talet med i den enda statliga utredning om ett system för att utreda misstankar om forskningsfusk som gjorts. Han påpekar också vikten av att hålla isär etik och juridik.
- I vetenskapssamhället finns olika uppfattningar om vad som är god praxis inom forskningen. Det finns flera fora att diskutera det i: vid seminarier, vid disputationer eller i publikationer. Men det ska inte ske i utredningar om fusk, säger han.
Här ser han en svaghet i hur utredningar har gjorts och kommer att göras i fortsättningen.
- Med det nya systemet ska praxis tas upp, vilket bara riskerar att utredningarna hamnar i fullständigt olösbara kontroverser om god sed, säger han.