Utbildningarna inom humaniora och samhällsvetenskap har länge levt med en ”strypsnara runt halsen som långsamt dragits åt”. Och den minskning av resurserna som nu väntar kommer att ”döda den utbildningskvalitet man ändå lyckats upprätthålla”. Det här skriver prefekter och programsamordnare vid bland annat statsvetenskap och företagsekonomi, i ett brev till flera studentföreningar.
– Läget har länge varit väldigt illa. Nu kom droppen som får bägaren att rinna över. Det kommer att krävas drastiska åtgärder för att matcha verksamheten mot ersättningen, säger Desirée Holm, programsamordnare för ekonomprogrammet.

Universitetets styrelse ska på fredagen klubba nästa års budget. I den finns flera åtgärder som sammantaget kommer drabba vissa undervisningstunga utbildningar hårt, menar Desirée Holm.
– Vi är redan nere på bottnen och skrapar. I själva verket behöver vi mer pengar för att kunna upprätthålla det vi byggt upp, med varierande examinationsformer enligt Högskoleverkets normer, interaktiv undervisning, och så vidare.
Nu hoppas hon att studenterna ska protestera. Och hon verkar få gehör.
– Det här vore väldigt negativt för kvaliteten och går helt emot det pedagogiska program som universitetet antagit, säger Lars Niska, studiebevakare vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Uppsala studentkår har på senare år gjort flera kartläggningar av undervisningstiden. De har visat att många utbildningar ligger långt under universitetets mål när det gäller lärarledd tid. Kåren reagerar starkt mot förslagen.
– Det här är orimligt. Regeringen har flaggat för att humaniora och samhällsvetenskap behöver mer resurser, och så blir det ett stort negativt genomslag för dem. Våra studentrepresentanter i styrelsen kommer att föra fram det, säger Gabriel Ledung, ordförande i studentkåren.
Både han och Desirée Holm är kritiska till hur ärendet beretts.
– Allt har gått mycket fort. Vi har fått informationen om förändringarna för sent och i en form som är alldels för svår för att förstå, säger hon.
Niklas Skeri
niklas.skeri@unt.se  018-478 12 66


Faktarubrik