Både Sveriges universitetslärarförbund (Sulf) och Sveriges förenade studentkårer (SFS) anser att avregleringen går för långt på flera punkter, vilket kan hota kvaliteten i utbildningarna och lärares och studenters inflytande. SFS varnar för att det kan bli mycket svårare att jämföra utbildningar mellan olika högskolor om detaljstyrningen av hur kursplanerna ska se ut minskar, enligt regeringens förslag.
"Rättssäkerhet, förutsägbarhet och trygghet för studenterna skulle sättas ur spel med denna försämring", kommenterar SFS ordförande Klas-Herman Lundgren i ett pressmeddelande.

Regeringen och forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz (FP) vill med propositionen ge högskolorna mer rörelsefrihet. De ska kunna bestämma mer över hur de är organiserade, reglerna för anställning av lärare ändras vilket bland annat innebär att en professor ska kunna anställas utan ett så kallat sakkunnigutlåtande. Skälet till förändringen är, enligt Krantz, att det ibland måste gå fort om det handlar om att städsla en internationellt framstående kraft som professor.

I storstadsområden med bostadsbrist ska universitet och högskolor under en försöksperiod få hyra ut studentlägenheter.
— Det är ett sätt att komma åt studentbostadsbristen, sade högskoleministern på en pressträff när han presenterade propositionen och tillade att flera högskolor har bett om att få hyra ut bostäder till också svenska studenter.
På flera ytterligare punkter ska högskolornas ekonomiska frihet öka.
— Det ska bli lättare att ta emot donationer utan regeringens godkännande, säger Tobias Krantz som också vill göra det enklare för svenska högskolor att delta i internationella samarbetsprojekt.
Lars Larsson/TT