Jan Björklund får fortsatt ansvar för grundskolan och gymnasiet samtidigt som han blir vice statsminister. Dessutom hamnar nu högskolan och forskningen på hans bord när ministerposten för högskole- och forskningsfrågor försvinner. Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni kommer att ansvara för studiestödsfrågor.
– Det är viktigt att högskolefrågorna inte faller mellan stolarna och blir någons sidoansvar. Det visar på vilken nivå ambitionen ligger på. Men fortfarande återstår att se vad effekten blir i praktiken, säger Emil Paulsrud, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Uppsala studentkår.

Uppsala studentkår kräver nu att Jan Björklund genomför de löften tidigare högskoleministern Tobias Krantz gav inför valet, som rejält ökade resurser till grundutbildningen och mer lärarledd tid till studenterna.

Peter Honneth, som varit statssekreterare under hela förra mandatperioden och utpekats som den som höll i tömmarna redan under Lars Leijonborgs tid som högskoleminister, sitter kvar på sin post. På onsdagen besökte han Uppsala universitet.

Uppsala universitet vill inte lämna några synpunkter på beslutet i dagsläget utan avvaktar och för att se hur ansvaret fördelas i praktiken.