Det visar resultaten av en studie som har jämfört 29 svenska universitet och högskolors ansträngningar att nå ut i mediebruset.
Studien, som är genomförd av Care of Haus, har dels tittat på hur många pressmeddelanden som läroverken själva har skickat ut, dels hur många gånger universiteten har figurerat i artiklar på webben. I toppen hittar man Uppsala universitet, som under det gångna året har omnämnts i 11 500 artiklar, med en räckvidd långt över jämförbara universitet som Lund och Stockholm.
Om man i stället slår ut den totala mediebevakningen på antalet studenter är det ett annat Uppsalaläroverk som sticker ut i statistiken.

Sveriges Lantbruksuniversitet hamnar på en stabil tredjeplats på listan över de universitet som har fått störst genomslag i media i förhållande till sin storlek.
– Jag tror att alla universitet känner av den ökade konkurrensen om både studenter och forskningsresurser. Media blir därför en viktig plattform att nå ut i, säger Tina Zethraeus, kommunikationschef på SLU.
Siffrorna är resultatet av ett aktivt kommunikationsarbete på SLU, som även är det universitet som har skickat ut flest pressmeddelanden i förhållande till antalet studenter.
– Vi jobbar både med vår traditionella pressavdelning och via sociala medier, så det är kul att se att vårt arbete ger utdelning, säger Tina Zethraeus.