Examen, som ska motsvara tre års heltidsstudier, består av freds- och konfliktkunskap som huvudämne i kombination med statsvetenskap, Utrikesdepartmentets diplomatutbildning och en grundkurs i teckning. Förutom vid Uppsala universitet har kronprinsessan också läst vid Yale i USA och vid Stockholms universitet.

UNT berättade i förra veckan att utbildningen skräddarsytts och komprimerats tidsmässigt för kronprinsessan. Bland annat omfattar examen inte en normal C-uppsats. Innehållet i hennes avslutande självständiga arbete har heller inte gått att få läsa, trots att sådant material i normala fall omfattas av offentlighetsprincipen. Kronprinsessans självständiga bedömningar i hennes jämförelse av olika fredsbevarande operationer anses för känsliga.