Logga in
Vädersponsor:

Upphovsrätt och unt.se

Allt material inom Upsala Nya Tidnings (UNT:s) internettjänster skyddas av lagen om upphovsrätt. Material ur UNT får enbart användas för privat bruk. Mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller annan form av utnyttjande av materialet får inte ske utan tillstånd av Upsala Nya Tidning.

Text och bildmaterial får även om tillstånd att använda materialet givits från upphovsrättsinnehavaren, inte användas eller utnyttjas så att medarbetarnas rätt enligt paragraf 3 i upphovsrättslagen kränks.

Korta citat ur material på UNT:s internettjänster får användas i överensstämmelse med upphovsrättslagen och med angivande av källan.

För chattar och andra tjänster där användaren tillför material gäller:
• att var och en svarar för sina egna inlägg och bidrag och att UNT vare sig civil eller straffrättsligt, påtar sig något ansvar för dessa inlägg/bidrag utöver vad som följer av lag.
• att dessa inlägg/bidrag inte får:
a) kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
b)
innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll.
c)
innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
d) innebära att man bryter en tystnadsplikt
e)
innefatta spridning av datavirus

• att material endast får skickas som inskickaren själv har upphovsrätten till eller har upphovsmannens tillstånd att distribuera vidare.
• att om man skickar in material medger man också att UNT utan ersättning får lagra, sprida och på annat sätt tillhandahålla materialet till andra.

Om inlägg/bidrag leder till att UNT blir skadeståndsskyldigt gentemot tredje man är det den som gjorde inlägget/bidraget skyldig att hålla UNT skadelöst. Information om rättsregler och villkor för användare av UNT:s elektroniska tjänster finns alltid tillgänglig på denna plats.
Användare rekommenderas att löpande kolla ev. ändringar