Sedan starten 1969 har 3 000 njurar transplanterats på sjukhuset. I 30-50 procent av fallen kommer njuren från en levande donator/givare

– Generellt sett är återhämtningen snabbare än om njuren tas från en avliden donator. Många upplever att de blir friska bara efter någon dag, och njurfunktionen blir som hos friska lika snabbt, säger Helene Malm, överläkare och sektionschef för transplantation, i ett pressmeddelande.

Njurtransplantation görs vid njursvikt som oftast orsakats av kronisk njurinflammation och diabetes. Utvecklingen inom njurtransplantation går framåt, enligt Helene Malm. På Akademiska pågår en världsunik studie med ett nytt preparat som ska ta bort antikroppar hos patienter som ska transplanteras.

– Målet är att man i lägre grad än förr ska behöva ta hänsyn till antikroppar mellan givare och mottagare som är ett bekymmer, säger Helene Malm vidare i pressmeddelandet.