Anledningen är att antalet interner sjunkit de senaste åren, samtidigt som det finns ett stort renoveringsbehov bland kriminalvårdens lokaler.
Genom beslutet om att avveckla fastigheterna ska platserna anpassas efter det behov som finns, samtidigt som man skapar ekonomiska möjligheter för att renovera andra fastigheter.

57 internplatser försvinner från Åbyanstakten, som idag har 38 inskrivna interner. Totalt försvinner 239 platser på anstalter i landet och runt 150 anställda berörs av beslutet.
- Vi har redan idag börjat titta på nya, lämpliga placeringar för våra interner. Det finns flera alternativ i närområdet med samma säkerhetsklass som Åbyanstalten, det vill säga säkerhetsklass tre. Till exempel Tillberga i Västerås eller Asptuna nära Stockholm, säger Jennie von Alten, kriminalvårdschef i Uppsala.

Enligt Jennie von Alten är kommer man även att göra individuella planer för personalen med målsättningen att så många som möjligt ska fångas upp och få andra jobb inom kriminalvården.
Åbyanstalten ska vara avvecklad 13 juni.