Meteorskurar på himlavalvet är något som återkommer årligen i mitten av augusti. Och för att stjärnfallet ska synas så bra som möjligt är det optimala att himlen är helt molnfri. Bäst vy får man på rygg.

– Det bästa är att lägga sig på rygg på marken på ett bekvämt liggunderlag. Bra också om man väljer en öppen plats, där inga starka lampor lyser, säger Bengt Edvardsson.

LÄS MER: Vänta dig mirakel i natt

Meteorskuren uppstår genom att kometen Swift Tuttle släpper ifrån sig gruset och när jorden korsar kometens bana, går gruset in i jordatmosfären med en hastighet på 60 kilometer i sekunden och brinner upp. Bengt Edvardsson berättar att meteorerna kommer helt slumpmässigt och att man ser fler ju mörkare det är.

När har man störst chans att få se meteoren?

– Ju senare på natten desto bättre, säger han.

Lars Hermansson är vice ordförande på Uppsala Astronomer. Han berättar att de har automatisk kameraövervakning som fotar himmelen och på så vis kan de följa meteorskuren. Så här beskriver han tjusningen med det kommande stjärnfallet.

– En normal natt kommer det mellan fyra till sex stjärnfall i timmen, men i det här fallet kan det komma upptill 100 stjärnfall i timmen. Det är spännande eftersom att man kan se minst ett stjärnfall i minuten, med varierande längd och ljusstyrka.

Om du fångar meteorerna på bild tas de tacksamt emot av UNT! Mejla på 72018@unt.se eller skicka som mms till 72018.