Gustaf von Essen (kd) var ensam om att reservera sig mot att kommunstyrelsen skulle ställa sig positiv till festivalen. Kommunstyrelsen godkände en rapport över förra Reggaefestivalen, samt uttalade att kommunen ska arbeta för att festivalen ska vara "ett föredöme avseende evenemangssamverkan och utveckling av trygga och säkra evenemang".

Men Gustaf von Essen har tröttnat på att festivalen kostar pengar för socialarbetare och polis.
- Festivalen är ingen bra reklam för Uppsala, säger han.
Majoritetskollegan, Lars O Eriksson (c), har varit inne på samma linje som Gustaf von Essen, men i kommunstyrelsen svängde han.
- Om polis och socialtjänst lägger ner stora kostnader på insatser men ändå bara skrapar på ytan så tycket jag att det är fel att stödja festivalen. Men jag vill gärna ge festivalen en chans till.
Magnus Åkerman (m) var också med på kommunstyrelsens sammanträde:
- Vi var eniga om att ställa samma krav på alla arrangemang, bland annat att de ska vara drogfria.
Uppsala reggaefestival har haft högre polisberedskap på plats än både Hultsfredsfestivalen, Arvikafestivalen och Peace and love-festivalen i Borlänge. Det visar en jämförelse som Uppsalas kommunledningskontor gjort.

Uppsalapolisen jobbar också med de mest utvecklade metoderna kring narkotikabrott och har mer lättåtkomlig brottsstatistik än polisen som verkar vid de tre andra festivalerna, visar kommunens genomgång.
Men Magnus Åkerman tror inte i första hand på att poliserna behöver bli fler.
- Jag vill framför allt se fler socialarbetare och ett närmare samarbete med arrangören. Det är nog arrangören som vet bäst hur vi ska tackla problemen, säger Magnus Åkerman.
Kommunstyrelsen kan inte besluta om festivalens vara eller icke vara. Men kommunstyrelsens besked kan bli vägledande för hur polisen ställer sig till att bevilja tillstånd till festivalarrangören i sommar.