Under måndagen uppvaktade de regeringen i ett försök att stoppa utbyggnaden. Det var socialdemokraten Erik Pelling och miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell som träffade statssekreterare Ulf Holm vid finansdepartementet för att lägga fram den rödgröna majoritetens syn på civilflyg från Ärna.

– Redan under valrörelsen så sade vi att vi ska försöka få den nya regeringen att riva upp beslutet. Nu vill vi ha en dialog för att försöka förmå Fortifikationsverket som äger marken att ändra inställning i frågan, säger Erik Pelling.

Han och Maria Gardfjell redovisade hur processen förflutit genom åren och den förra alliansregeringens ställningstagande för en etablering av civilt flyg.

Artikelbild

– Vi påpekade risken för Uppsalas dricksvatten med ökat flyg och vilka effekter ökad flygtrafik och fler transporter får för miljön, säger Erik Pelling.

Vad kom ni fram till?

– Man lyssnade på vad vi hade att säga och Ulf Holm lovade att undersöka saken vidare. Vi hoppas kunna påverka fortifikationsverket att bryta avtalen med Uppsala Airport. Vi vill diskutera om det går att använda marken för andra verksamheter om det handlar om att hitta nya intäktskällor för försvaret.

Vilka då?

– Det kan vara mark för småföretag eller annan verksamhet. Områden är stora därute och kan man släppa in en civil entreprenör inom flyget så kan man väl göra det med andra verksamheter också. Försvaret skulle få stora hyresintäkter, säger Erik Pelling.

Samtidigt har Uppsala Airport lämnat in en ansökan om bygglov för en terminalbyggnad, parkeringar, tillfartsvägar och en platta för upp till fem flygplan. Enligt bygglovsansökan ska terminalen ligga i flygplatsområdets norra del utmed gamla E4 som går mot Björklinge. I en första fas ska den ha en yta på cirka 5000 kvadratmeter med plats för butiker, tax free, restauranger, biluthyrning och väntsalar som kan ta emot mellan 800 000 och en miljon passagerare årligen. Antalet avresande beräknas till 130 000 det första året för att sedan stiga till 600 000 efter fem år. På lite längre sikt räknar Uppsala Airport med att spräcka miljonvallen.

Närboende har nu fram till julafton på sig för att lämna synpunkter på bolagets bygglovsansökan som ska behandlas vid ett extra möte med plan- och byggnadsnämnden i mellandagarna. Tanken är att det ska ske utan att området får en ny detaljplan i och med att marken tillhör försvarsmakten.

Det har dock stött på patrull. Uppsala kommuns statsjurist Mats Sandmark har i en skrivelse gjort bedömningen att en detaljplan behöver tas fram för området, främst på grund av projektets storlek.

– Arten och graden av de störningar som kan bli följden av terminalen, trafik, buller, ljus och olika riskfrågor bedöms vara så sammansatt att det inte är möjligt att prova terminalbyggnaden i bygglov, skriver han.

Hur kommer då den rödgröna majoriteten att ställa sig?

– Vi är emot men allisen har majoritet i plan- och byggnadsnämnden fram till årsskiftet. Bygglovet är starkt ifrågasatt och kommer sannolikt att överklagas och då faller det, säger Erik Pelling.

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M) har inte gått att nå för en kommentar.

Antalet fordon som kommer att trafikera flygplatsen årligen beräknas till 50 000 år 2017 och sedan stiga till 170 000 år 2019. För att klara försörjningen med p-platser ska en parkering för 500 bilar byggas i ett första skede.