Uppsala har i flera år haft så höga halter av farliga partiklar på framför allt Kungsgatan att man inte har klarat olika mål uppsatta av EU och Sverige. Men med en rad åtgärder har luftkvaliteten stegvis förbättrats de senaste åren. Men än är den inte bra nog.

På torsdagseftermiddagen begav sig därför centerpartisterna Stefan Hanna, kommunalråd med ansvar för bland annat trafik, miljö och klimat, ut tillsammans med riksdagsledamoten Solveig Zander, för att demonstrera för rätten att andas frisk luft.

Ni kräver högre ställda mål och skarpare politik. Men det är ju ni som sitter vid makten, demonstrerar ni mot er själva?

– Vi ingår i en allians och vi inom laget har olika ståndpunkter och måste kompromissa. Nu är det val och vi säljer inte alliansen, vi vill ha stöd för Centerpartiet, säger Stefan Hanna.

Som det ser ut i dag klarar Uppsala EU:s krav för farliga partikelhalter, men inte Sveriges egna miljömål.

– Luften har blivit bättre. Vi ser en positiv trend, men vi vet inte om den är långsiktig eller om vi har haft lite tur, säger Jenny Oltner, miljöstrateg i Uppsala kommun.

Hon säger att det som har gjort störst skillnad främst är införandet av miljözonen, dubbdäcksförbudet och trafikrenhållningsåtgärder.

– Men vi vet från forskningen att bara för att vi klarar oss under normerna betyder det inte att vi har en frisk och hälsosam luft, säger Jenny Oltner.

Nyligen tillsatte regeringen en utredning om dubbdäcksskatt, vilket Stefan Hanna ställer sig positiv till. Han anser att det är den typen av verktyg staten bör ges till kommunerna för att de själva ska kunna fatta beslut anpassat efter sina behov. På så sätt skulle Uppsala kunna slopa ett dubbdäcksförbud till förmån för en avgift för att köra med dubbdäck på utvalda platser, vilket UNT berättade i början av maj.

För att luften ska kunna bli ännu bättre krävs bland annat hårdare krav från EU, anser Stefan Hanna och Solveig Zander.

Varför är det viktigt för Uppsala att EU höjer sina krav när kommunen inte klarar de svenska målen?

– Vi vill ha ännu tuffare mål, man måste se till hela kedjan. Hur duktiga vi än är i Sverige så fladdrar luften över landsgränserna. Luften måste följas upp noga så att ingen fuskar, säger Solveig Zander.