I februari i år överklagade Hyresgästföreningen hyresnämndens beslut om att 149 lägenheter på Norra Kvarngärdet skulle få kraftigt höjda hyror.

Ärendet gick till Svea hovrätt, där Hyresgästföreningen företrädde 43 av de drabbade hushållen. Hovrätten valde alltså att gå på hyresnämndens linje.