På måndagen fattade vakthavande befäl vid Uppsalapolisen beslutet att björnen skulle avlivas. Vid halvtretiden fanns länsstyrelsens personal och en inhyrd jägare på plats i närheten av Dalby kyrka, två mil sydväst om Uppsala, för att skjuta den.

– Jag delar uppfattningen att det är samma björn som varit synlig i Enköpingstrakten. Där vande sig djuret troligen vid att ha människor inpå sig eftersom det tydligen kom många nyfikna till platsen för att titta på den, säger Benny Gäfvert.

Han har förståelse för att många ville ta chansen att se en björn på nära håll, men för djurets egen del blev uppmärksamheten ödesdiger.

– När den började röra på sig och slutligen kom till Dalby hade den definitivt förlorat sin naturliga skygghet.

Som UNT rapporterat tidigare gick det inte att skrämma bort björnen från åkrarna där den uppehåll sig. Varken gummikulor eller hundar hade någon effekt. Beslutet att avliva den fattades med stöd av jaktlagens paragraf 9, då björnen bedömdes utgöra en potentiell fara för allmänheten och det inte fanns någon annan tillfredsställande lösning

Att söva björnen och flytta den till en lämpligare plats var ett alternativ som länsstyrelsen övervägde, men Benny Gäfvert är långt ifrån säker på att den strategin hade lyckats.

– Det hade säkert gått att få den att gå i ide, men när björnen sedan vaknar framåt vårkanten är den hungrig och kan ha svårt att hitta mat eftersom växtligheten ännu inte tagit fart. Då är risken stor att den söker sig till bebyggelse där det på nytt blir konfrontation med människor, säger Benny Gäfvert.

Han tror att det kan bli vanligare med björn i Uppland liksom på många andra platser i mellansverige, men hans förhoppning är att det då handlar om naturligt skygga björnar som inte söker sig till människor och bebyggelse.

Den björn som sköts i Dalby har förts till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala för obduktion. Än så länge finns inga uppgifter om kön eller ålder. Benny Gäfvert gissar att det rör sig om en yngre hane.

LÄS MER: "Vansinnigt att skjuta björnen"

LÄS MER: Björnen har skjutits

LÄS MER: Så ska björnen få ro

LÄS MER: "Vansinnigt att skjuta björnen"

LÄS MER: Björnen börjar bli trött nu