Den röda färgen på vissa avsnitt av cykelbanorna väcker uppmärksamhet. Och det är också meningen. Vid en del platser där cykellederna passerar en körbana, till exempel korsar en gata, har kommunen nyligen målat på en tunn röd massa. Det ska ge signalen att här är det bäst att sakta ner eftersom cyklister kan dyka upp.

Hittills har rödmarkeringarna lagts ut på några av kommunens snabbcykelleder som ett test, uppger Roger Lindström vid Stadsbyggnadsförvaltningen.

Han berättar att det röda materialet, som består av en slags plastmassa, kanske kan upplevas som halt till en början.

Artikelbild

| Här där snabbcykelleden längs Dag Hammarskjölds väg korsar infarten till Science Park har kommunen rödmarkerat en bit av asfalten.

– Men i massan finns ett sandmaterial som kommer att framträda efterhand och då blir det mindre halt, säger han.

Kommunen planerar att bygga fem snabbcykelleder till år 2018. Trots namnet är inte huvudsyftet att cyklisterna ska trampa snabbt utan enligt kommunen är det framkomlighet och bekvämlighet som ska stå i fokus.

Snabbcykellederna ska göras bredare än andra cykelvägar medan gående och cyklister ska skiljas åt med en heldragen linje. De här stråken ska ges hög prioritet vid snöröjning och annan skötsel och de ska även beläggas med asfalt av extra hög kvalitet.

I höstas invigdes Uppsalas första snabbcykelled, den så kallade Valsätraleden som går mellan Valsätra och Hamnspången, längs med Vårdsätravägen och Dag Hammarskjölds väg. I våras började kommunen bygga Flogstaleden med sträckning från Observatoriet vid Kyrkogårdsgatan till Flogstavägen.