Elever som gick ut Bruksgymnasiet i Östhammars elprogram 2005 tjänade 388600 kronor om året i snitt fem år efter examen, enligt Svenskt Näringslivs jämförelsesajt Gymnasiekvalitet.se. Det är bäst i hela Uppsala län.
– Man blir inte bara en duktig elektriker utan också en duktig entreprenör här, förklarar skolans verksamhetschef Irmeli Bellander siffrorna.

Andra av länets gymnasieprogram i topp på lönelistan är Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet. Siktar man i stället på att läsa vidare efter gymnasiet ska man välja Katedralskolans Naturvetenskapsprogram. 95 procent av eleverna som tog studenten 2008 pluggade vidare inom tre år.
– Vi har oerhört välutbildade lärare där väldigt många är disputerade. Det gör att eleverna har tät kontakt med universitetet under studietiden, säger Anna Storgärds, programrektor på Naturvetenskapsprogrammet.

Länets bästa program sett till studieresultat är Samhällsvetarprogrammet på Rosendalsgymnasiet och Naturvetenskapsprogrammet på Livets Ords Kristna Gymnasium. Slutbetygen för deras elever låg på 17,5 respektive 17,3 under 2012.

Det bör påpekas att statistiken på Gymnasievalet inte är komplett. För många skolor saknas uppgifter, och att yrkesprogrammen ligger i topp på lönelistan kan bero på att många elever på teoretiska program väljer att läsa vidare. Dessutom talar inte siffrorna om hur framtidsprognosen ser ut, vilket Irmeli Bellander är medveten om.
– Det utbildas många elektriker i dag, och branschen styrs av konjunkturen. Men de som läser programmet i dag menar jag ändå har lika goda förutsättningar som 2005.