Donald Trump blir USA:s näste president. Det stod klart på onsdagsmorgonen efter timmar av rösträknande där Hillary Clinton tappade minut för minut. Faktumet att Donald Trump snart kommer att tillträda presidentposten har kommit som en chock för hela världen och även i Uppsala är politikerna överraskade över resultatet.

– Nu har det blivit en verklig mardröm. Det är en fascist i amerikansk förpackning som har fått makten. Det är fruktansvärt, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala.

Även Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd, var på förmiddagen överraskad av resultatet.

– Från början trodde jag att det var omöjligt för Donald Trump att vinna men de senaste månaderna har man förstått att det varit jämnt. Jag är överraskad men kanske inte förvånad.

Kommunalrådet Stefan Hanna (C) ser Trumps seger som en konsekvens av ett etablissemang som inte lyssnar tillräckligt mycket på befolkningen.

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte som är en effekt av globaliseringen och om etablissemanget inte klarar av att möta frustrationen i ett samhälle så händer det här.

När UNT når Mohamad Hassan (L), kommunalråd, är han upprörd över valresultatet.

– Jag kommer ihåg när Obama blev vald. Då hade jag en glädjekänsla och ett hopp om att världen var på väg att bli en bättre plats. I dag är det den totala motsatsen. Det kan bli vad som helst av det här. Det enda positiva jag kan tänka just nu är att Michelle Obama kan väljas till president redan om fyra år. Om Hillary Clinton hade valts i dag hade det förmodligen tagit lite längre tid innan vi fått en svart kvinnlig president.

Maria Gardfjell, kommunalråd för Miljöpartiet i Uppsala, kommenterade valresultatet på Facebook under förmiddagen.

"Det svenska ordet trumpen har nu fått en ännu värre innebörd. Det är vad jag är. Vi måste snabbt ta lärdom - lögnare och populister bemöter man inte genom att hålla huvudet högt och vara artigt intelligent, men hur f-n gör man?"

Uppsalapolitikern och riksdagsledamoten Pavel Gamov (SD) är till skillnad frånkommunalråden glad över beskedet att Donald Trump tar över presidentposten efter Barack Obama.

– Jag tycker att det är fantastiskt roligt att ta del av det här resultatet och jag vill gratulera det amerikanska folket. Det är förändringens vindar som blåser nu där vanligt folk får genomslag för sin röst.

Flera av de lokala politikerna känner oro för att Sveriges och Uppsala, kan drabbas hårt av nattens valresultat. Man menar att en exportnation som Sverige kan få det tufft om Donald Trump genomför den protektionistiska politik som han har förespråkat under valkampanjen. Man är också orolig för att Uppsala universitet kan påverkas negativt.

– Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om han genomför den här isoleringspolitiken som är kryddad med våldsfascism. Det kommer påverka även Uppsala som exporterar mycket till USA. Jag hoppas att relationen med universiteten kommer att bestå. Men med den här presidenten vid makten finns det risk att det kommer att få negativa effekter för Uppsala universitet och SLU, säger Erik Pelling.

Fredrik Ahlstedt är också orolig för att Donald Trump ska föra en politik som kan försvåra för exporten från Sverige och Uppsala.

– USA är en viktig partner för Sverige och det är viktigt att länderna upprätthåller en god relation. Kommer Donald Trump att fokusera på att bygga murar kommer det inte vara bra för Uppsalas företag och universitet.

Även Mohamad Hassan är orolig för hur Uppsala kommer att påverkas.

– Uppsala är en exportkommun med medicin- och IT-företag. Vi är beroende av exporten till USA. Om Trump gör verklighet av sin politik kommer det att drabba vår forskning och vår industri.

Pavel Gamov tror däremot att Sverige och resten av världen kommer gynnas av Trumps tillträde på presidentposten.

– Det är svårt att säga i nuläget vilka konsekvenser det här kommer få för resten av världen med USA har tidigare orsakat en hel del instabilitet i Mellanöstern. Jag tror att det blir en mer stabil utrikespolitik nu. För Sveriges del kan det innebära att migrationsströmmarna blir mindre från Mellanöstern.