Bon matin!

När vi tänker på klimatet och framtiden får vi lätt en känsla av hopplöshet, domedag och undergång. Vad spelar det för roll vad jag gör? Vad kan pyttelandet Sverige uträtta? Det är redan kört.

Men de värsta framtidsscenarierna bygger på avsaknaden av klimatpolitik. Att vi fortsätter elda upp fossila bränslen, skövla jordens skogar och tugga i oss allt mer kött. Och många trender går åt fel håll fortfarande, speciellt mängden växthusgaser i atmosfären. Det behöver vända. Nu.

Många saker går istället åt rätt håll. Inte minst kunskapen och insikten. Just nu kliver 90-talister, som haft klimat och hållbarhetsfrågor på schemat i skolan, in i företag och ersätter en äldre generation med föråldrad världsbild som ofta valt att blunda för problemen.

På hemmaplan har vi fått skärpta klimatmål som ställer sig nära vad vetenskapen kräver. Uppsala kommun ska år 2030 vara fossilfritt. År 2050 ska kommunen vara klimatpositiv. Verksamheten ska alltså binda mer växthusgaser än den släpper ut. En förebild för andra städer i Sverige. Ett Sverige som enligt Stefan Löfvén ska bli ”ett av världens första fossilfria välfärdsländer”, vilket i sin tur kan bli en förebild för andra länder. I USA har president Obama lyckats stoppa Keystone XL, den stora pipeline som skulle förse USA med extra smutsig fossil energi från Kanada. I Kina börjar man på allvar diskutera den dödliga smogen i de stora städerna, vilket leder till stängda kolkraftverk.

Allt fler stora investerare inser också den stora risken att äga fossil energi. Att ”divestera”, alltså motsatsen till investera, från fossil energi har blivit ett modeord. Svenska kyrkan var först för drygt ett år sedan. Rockefeller, Örebro, Uppsala kommun, Chalmers och andra följer efter. Statoil och Shell slutar nu borra efter olja och naturgas i Arktis. Inte av klimatskäl utan mer på grund av de låga energipriserna, men även det hoppfullt.

För två veckor sedan passerade ”Run For Your Life” Uppsala. En klimatstafett från Kiruna till Paris där vi båda var med och sprang och som når sitt mål idag. Under helgen har det varit klimatmanifestationer runt hela klotet. Allt fler förstår hur bråttom det är att ställa om vårt samhälle. Och vi behöver bli en kritisk massa för att politiker ska kunna fatta tuffa och ibland obekväma, beslut. Allt för att det ska bli lönsamt och enkelt att göra rätt, och dyrare och svårare att göra fel. Har vi skitat ned, kan vi städa upp.

Tre kronor skulle aldrig kliva av isen i tredje perioden även om de låg under med tre noll.

Och det är inte kört – inte riktigt än. Däremot alldeles för sent för att ge upp.