Efter sommaren har brevbärarna vid Postnord haft stressiga dagar, det menar en anställd som hört av sig till UNT.

– Det finns inte tid att göra det man behöver göra. Det är flera dagar varje vecka som vi får hoppa över områden – eftersändningen hinner man nästan aldrig göra, säger en anställd som vill vara anonym.

Enligt den anställde har problemet pågått under en längre tid men att det ökat efter sommaren. Områden hoppas över och eftersändningen prioriteras ofta bort. Vidare ska personalen fått anvisningar om att i vissa områden endast ta med en liten del av posten.

– Senast idag sa man att vi skulle lämna kvar den post vi inte trodde att vi skulle hinna med. Det viktiga var att vi syntes i området – även om vi inte hann dela ut allt, säger den anställde.

I de fall där Postnord tvingas hoppa över vissa områden så ska det registreras – något som sällan görs menar källan. Enligt ordförande Anders Berg för region mitt vid fackförbundet SEKO, även anställd vid Postnord region Jönköping, är detta ett vanligt problem runt om i landet.

– Dessa rapporter fuskas det extremt mycket med. Även om jag inte hört något specifikt om Uppsala så vet jag flera fall runt om i landet. Man vill ju inte visa upp dåliga siffror – man är rädd att förlora jobbet helt enkelt, säger han.

Vad innebär detta?

– Resultaten och brevbärarnas situation mörkas ju upp i chefsleden. De högsta cheferna kollar på siffrorna och tycker att det ser bra ut – men det gör det ju inte alltid. Turerna som inte hinns med leder till att fler turer halkar efter och att man hamnar i en ond cirkel där allt blir försenat. Oftast väntar man med eftersändningarna efter som att det inte är något som kunden märker av.

Anders Berg menar att problemen inom posten är en trend som pågått under flera år, särskilt i storstäderna.

– Men nu har det även börjat sprida sig till de mindre orterna. Allt eftersom företagen blir mer vinstdrivna så har man pressat mer och mer. Sedan år 2000 har mellan 1 000 och 1 500 brevbärare slutat varje år. Visst skickas det färre brev, men det blir ändå en ökad arbetsbörda, säger Anders Berg.

Hur arbetar ni på facket för att lösa detta?

– Vi försöker påverka företagen, men det handlar om en brist på arbetskraft. Väldigt få personer under 30 får en heltidstjänst vilket leder till att de söker sig någon annanstans. Posten har stora problem med att lyckas behålla anställda, säger Anders Berg.

Kent Lindström, produktionsområdeschef för Postnord i Uppsala menar ett de hela tiden försöker anpassa organisationen utefter vad som krävs av dem.

– Självklart är det inte meningen att vi ska hoppa över vissa områden. Kvalitén är superviktig för oss. Men senaste tiden har det varit en del sjukdomar i Uppsala och vi har stundtals haft det tufft med bemanningen. Vi gör allt vi kan för att anpassa vår verksamhet utifrån att våra brevvolymer sjunker, säger Kent Lindström.

Vidare menar han att stressen som UNT:s källa upplevt efter sommaren kan bero på en övergångsperiod där mängden post ökar samtidigt som många sommarvikarier fortfarande är kvar.

– Vi kan inte ställa samma krav på våra vikarier helt enkelt, säger Kent Lindström.

Postnord har däremot vidtagit åtgärder för att förbättra organisationen. Till hösten kommer de att ta in 20-tal nya vikarier för att möta volymtoppar och sjukdomar.

– Nu under hösten så gör om våra organisationer och i det arbetet ska medarbetarna involveras, säger han.

Enligt facket är det vanligt att de områden som inte hinns med inte registreras – vad har du för kommentar till det?

– Vi följer upp vår kvalité på daglig basis och det ska vara våran ledstjärna. Allt ska rapporteras, säger Kent Lindström.