I Sverige har anmälningarna om bluffakturor stadigt minskat de senaste åren. Så ser det dock inte ut i Uppsala län visar statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ, som har sammanställts av företaget Visma. Istället ökade anmälningarna om falska fakturor med 90 procent under 2014 jämfört med året innan. Polisen fick under förra året in totalt 218 anmälningar som rörde bluffakturor i Uppsala län.

– Marknaden för bluffmakare är fortfarande för stor. Förra årets statistik innebär att i genomsnitt 50 företagare i Sverige varje dag drabbas av falska fakturor – med kostnader och juridiska problem som en direkt följd, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs i ett pressmeddelande.

I Sverige gjordes totalt 11 877 anmälningar om bluffakturor förra året. Det är en minskning med sex procent i jämförelse med 2013.