Under evenemanget Allt ljus på Uppsala har parker och byggnader i staden utsmyckats med spektakulära ljussättningar. Men alla installationer uppskattas inte av alla.

Eric Bylander som är docent i processrätt har riktat skarp kritik mot installationen i Universitetsparken där statyn av Erik Gustaf Geijer fått en ny skepnad som ”fredsälskande hippie”.

– John Börjesson som är upphovsmannen bakom statyn har sedan länge förlorat sin upphovsrätt, men fortfarande finns det en så kallad respekträtt, som är i princip evig. Och jag anser att den nya installationen kan ses som en kränkning av originalverket, säger Eric Bylander.

Artikelbild

Han menar vidare att installationen inte kan liknas vid att sätta mustasch på en kopia av Mona Lisa – i det här fallet har uttrycket av själva originalverket förvrängts.

När det gäller kränkningar av konstnärers respekträtt är det konstakademien som har formell rätt att föra förbudstalan. Därför har Eric Bylander nu kontaktat dem för att informera om installationen vid Geijerstatyn. Om konstakademien tar upp fallet återstår att se.

Lisa Thörn vid Uppsala citysamverkan AB är ansvarig för installationerna. Hon menar att reaktionerna på Allt ljus på Uppsala har varit uteslutande positiva – bortsett från kritiken mot installationen i Universitetsparken.

– Jag kan förstå att det finns kritik och att man tycker olika. Men nu har det också varit stor förstörelse på platsen. Folk har satt upp lappar i parken där man ifrågasätter installationen, det har sågats i ställningens ben och två vajrar har klippts av. Skulle ställningen tippa kan någon skadas ordentligt, säger Lisa Thörn.

Skadegörelsen är ännu inte polisanmäld, men hon menar att en anmälan kommer att upprättas om vandaliseringen inte upphör.

Konstnären bakom installationen heter Martin Kempe och driver företaget Kempe ljusdesign. Han är nöjd med sitt verk som är inspirerat av 60-talets fredsrörelse och att Sverige firar 200 år av fred.

– Verket har egentligen ingenting med Erik Gustaf Geijer att göra. Först planerades installationen att stå vid Svandammen, men efter omplanering erbjöds jag statyn i Universitetsparken istället.

Att verket skapar reaktioner har han ingenting emot, men nu tycker han att det gått till överdrift.

– Det satt en lapp på ett träd nära statyn som kritiserade min installation. Sådana reaktioner tycker jag bara är roligt, så den lät jag sitta kvar. Men den skadegörelse som verket utsatts för är direkt livsfarlig, säger Martin Kempe.

Även Eric Bylander betonar att skadegörelse inte är rätt väg att gå om man vill kritisera installationen.

– Två fel blir inte ett rätt. Det här är en fråga som måste skötas inom lagen. Jag har inga stora förhoppningar om att det kommer att bli någon utredning av installationen, men det är ändå viktigt att frågan tas upp, säger Eric Bylander.

staffan.axelsson@unt.se