”Brunt vatten” heter projektet och professor Gesa Weyhenmeyer vid institutionen för ekologi och genetik hoppas att många elever ska vara med i massexperimentet med vatten- och bottenprover.

– Vi hoppas att kampanjen ska bidra till ny kunskap men också till förståelse hos eleverna för forskning. Det är också ett sätt att göra Uppsala universitet synligt för såväl elever som för lärare och föräldrar, säger Gesa Weyhenmeyer i ett pressmeddelande.

Forskarna hoppas också att ”Brunt vatten” ska ge svar på hur brunt vattnet i svenska sjöar är och hur deras respektive bottenfaunor ser. Bakgrunden till projektet är en global studie som visat att Fräcksjön i Västergötland är den sjö vars vatten förändrats snabbast under de senaste 20 åren jämfört med närmare 300 andra sjöar fördelade över hela jorden. Fräcksjön hade under perioden blivit både brunare och varmare, och temperaturhöjningen har gått snabbare än på land.

Högstadieklasser över hela Sverige bjuds nu in att delta i ”Brunt vatten”, undersöka färg på sjövatten, mäta temperatur, undersöka bottenfauna och testa pH-värden i vatten. När proverna på plats i naturen genomförts och resultaten dokumenterats, ska vattenprover också skickas in till universitetet där analyser kommer att göras för att se om det finns ett samband mellan vattnens färg och ökningar av vattentemperaturer.

– Hälften av Sveriges befolkning får sitt vatten från sjöar och vattendrag så det här är forskning som berör samhället i stort, säger Gesa Weyhenmeyer.