Uppsala kommun hade begärt avhysning av EU-migranterna och kronofogdens personal och polis kom till platsen på morgonen. EU-migranterna flyttade då bilar, husvagnar och bohag ett hundratal meter, och diskussioner uppstod om den nya uppställningsplatsen var samma fastighet som avhysningsbeslutet gällde för.

Efter ett flertal mobilsamtal rådde fortsatt oklarhet om fastighetsbeteckningar, men Uppsala kommun äger båda markområdena. Det bestämdes då att EU-migranterna kan stanna temporärt på den nya platsen.

Jenny Lindqvist är en av dem som på olika sätt försökt hjälpa EU-migranterna bland annat i kontakter med vårdcentraler och tandläkare, och fanns på plats på fredagen:

Artikelbild

| Husvagnslägret med EU-migranter i skogsbrynet bakom Grindstugan flyttades på fredagsförmiddagen.

– Det finns 10-15 barn bland dem som bor här, den yngsta flickan föddes här på en parkering i början av juni. Det är inte rimligt att de ska behöva flytta omkring så här.

I augusti diskuterades om kommunen skulle ordna en campingplats för EU-migranter. Den plats som då föreslogs av kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau fanns i Librobäck. Den tomten befanns senare vara olämplig. Andra platser har diskuterats men ännu finns inga beslut.