Capslock-tangenten är lätt att komma åt av misstag. Då blir helt plötsligt allt man skriver med stora bokstäver, vilket kan ställa till det för den som till exempel försöker skriva in ett lösenord.

Dessutom riskerar den som skriver meddelanden uteslutande med versaler att FRAMSTÅ SOM VÄLDIGT ARG på internet.

Sedan år 2000 finns därför capslock-dagen, ett tillfälle att kampanja för att få bort tangenten från våra standardskrivbord. Den uppmärksammas den 22 oktober varje år.