På Uppsala moskés hemsida finns flera klipp upplagda där Abo Raad, till vardags imam i Gävle moské, föreläser. I en uppmärksammad artikelserie i Gefle Dagblad pekas han ut som en förebild för militanta islamister i Sverige. Det beskrivs bland annat hur han i ett facebookinlägg efter Islamiska Statens invasion av den irakiska staden Mosul uppmanat sina följare att be för sina ”sunni-syskon” som krigar mot ”svekfullhetens, icketrognas och syndfullhetens styrkor”. Vidare skriver tidningen hur han han uppmanat sina facebookvänner att stötta IS med pengar och sig själva. Gefle Dagblads redaktion bombhotades efter publiceringen.

Artiklarna om Abo Raad och Gävle moskés kopplingar till extremism har genomförts tillsammans med Magnus Sandelin, journalist och författare som länge har granskat politiskt och religiöst extrema rörelser, bland annat för SVT:s Uppdrag granskning.

– Abo Raad tas upp som förebild av flera personer som själva har extrema åsikter. Andra som har insyn i den svenska al-Qaidainspirerade miljön bekräftar att han ses som en förebild där. Men utåt säger Abo Raad inte så mycket, säger Magnus Sandelin.

Men han står ändå öppet för en väldigt konservativ tolkning av islam?

– Det är ingenting som han gör någon hemlighet av.

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid teologiska institutionen på Uppsala universitet. Han har tagit del av granskningen av Abo Raad och ser det som anmärkningsvärt att han får föreläsa i Uppsala moské.

– Utan tvivel. Det här är en imam vid en svensk moské som väldigt explicit hyllar IS, en terrorsekt. Vi vet vad de är kapabla till. Det handlar om grova brott mot mänskliga rättigheter, halshuggningar av oskyldiga. Men huruvida moskén i Gävle eller Uppsala står för samma åsikter är ändå en annan fråga.

Han beskriver Abo Raad som en företrädare för salafismen, en inriktning av islam som handlar mycket om att återgå till den allra tidigaste formen av islam. Både IS och al-Qaida ser sig som salafister.

– Det är ett drömsamhälle som aldrig har funnits. Det finns salafister som ser rekonstruktionen av det ”urislamiska” idealsamhället som ett avlägset mål, medan andra grupper, som exempelvis IS, verkar för att förverkliga detta utopiska enhetssamhälle redan nu.

Hasan Uzzaman är styrelseledamot i Uppsala moské.

Stämmer det att Abo Raad föreläser hos er?

– Ja, jag kan bekräfta det. Han brukar vara här på lördagar och söndagar.

Hasan Guzzaman har inte själv närvarat vid någon av Abo Raads föreläsningar i moskén men känner inte till att några extrema budskap ska ha förmedlats.

– Nej, nej, han berättar och undervisar om islamiska värderingar, säger han.

Nu ska ett extrainkallat styrelsemöte hållas där Abo Raads fortsattat uppdrag ska diskuteras.

– Vi vill inte att moskén eller islam ska få dåligt rykte. Om det är sant att han rekryterar eller påverkar folk att ansluta sig till IS tror jag att de flesta i styrelsen är överens om att stänga av honom, säger Hasan Uzzaman.

Han berättar också att moskén har löpande kontakt med Säpo om säkerhetsfrågor relaterade till attacken mot moskén på nyårsnatten, men även IS.

– Det har mest handlat om information om hur många som har åkt ner från andra ställen. Men vi har en ständig koll på om det skulle förekomma något konstigt. De islamiska värderingar som vi som driver moskén har har ingenting med IS att göra.

Säpo vill inte kommentera om de undersöker någon misstänkt IS-rekrytering i Uppsala moské. Gävle moské har meddelat att Abo Raad befinner sig i utlandet och inte kan svara på frågor.