Flygplatschefen Olle Torbratt styr tjänstebilen ut på Sibirienslingan. Snart befinner vi oss mitt ute bland gräv- och lastmaskiner. Flera anläggningsprojekt pågår samtidigt. Lastbilar med stenmassor kommer hela dagarna och dumpar vid huvudbanans ändor och den nya taxibanan. Det förlängs, breddas och stärks för att ta emot tyngre flyg.

– De har ett pressat tidsschema. I slutet av augusti ska anläggningen vara slutbesiktad.

Den som färdats längs gamla E4 mellan Uppsala och Björklinge har sett de gula maskinerna och saftblandarna ett tag nu, och så kommer det att se ut över hela sommaren.

Artikelbild

| Storbygge. Mats Gyllander, informationschef vid Lufstridsskolan, visar runt på byggarbetsplatsen.

Förbättringen av flygplatsen sker för militärens transportflyg, stridsflyg och militära helikoptrar men kommer även Akademiska sjukhusets ambulanshelikopter och ambulansflygplan till del eftersom de är stationerade på Ärna.

– Det är otroligt tillfredsställande. Jag har alltid varit övertygad om Ärnas betydelse för Försvarsmakten, säger Olle Torbratt när han visar byggarbetsplatsen uppifrån flygledartornet.

Han beskriver resan från en militär flygplats som var uträknad till att nu bli en anläggning som Försvarsmakten satsar på. Vändpunkten kom när regeringen förra året beslutade om 33 miljoner till en nödvändig underhållssatsning.

– Vi hade en väldigt osäker period där vi inte visste om vi skulle bli kvar. Därför blev skicket eftersatt.

Artikelbild

| Stenrikt. 120 000 ton fyllnadsmassor i form av krossad sten fraktas från Olunda i Knivsta.

1 september ska Försvarsmakten återuppta sin flygverksamhet på Ärna. Då ska det vara möjligt att landa fraktplan av typen C17 på Ärna. De är betydligt större än transportplanet Hercules och har möjlighet att göra långdistansflyg med militärt materiel.

Ett 80-tal byggnadsarbetare rör sig på området. Förutom ny ledbelysning längs den nya taxibanan installeras en ny antennteknik som kommer att förbättra start- och landningsmöjligheten vid dåligt väder samt nya ban- och inflygningsljus till en av banorna. Målet är att uppnå samma militära standard som vid flygplatsen i Ronneby där Blekinge flygflottilj F17 har sin verksamhet.

Artikelbild

| På banan igen. Försvarsmakten satsar vid Ärna och rustar för att kunna ta emot större militärflyg.

Nästa år sker den ombyggnad som krävs för att kunna ta emot fler Jas-plan. Flygflottiljen är ett minne blott, men tillfälligt stationerade jasplan skulle kunna bli aktuella vid en ökad hotbild.

– Om vi så önskar kan vi basera stridsflyg oftare här. Ärna har en viktigare roll i dag än vad den hade i går. Rollen blir ännu viktigare i morgon. säger Anders Persson, överste och chef för Uppsala garnison och luftstridsskolan.

Anpassas flygplatsen för ett eventuellt kommersiellt civilflyg?

– Nej, det är en senare fråga.

Vilken roll får Ärna vid en ökad hotbild mot Sverige?

– Det är svårt att svara på, det är ju lite sekretess kring det. Ärna har en oerhört viktig roll för såväl Mälardalen som huvudstaden. Betydelsen ökar i samband med en ökad hotbild.

Som UNT tidigare berättat fortsätter processen kring kommersiellt flyg på Ärna. Eftersom regeringen getts möjlighet att yttra sig kan ett domstolsbeslut om Ärna dröja till hösten.

– Utbyggnaden går i rätt riktning. Det är bara positivt att den sker, säger Frode Skulbru, vd för Uppsala airport.

Flygplatsen är i dag en renodlad militär flygplats och har ingen civil klassning. Efter det pågående renoveringsarbetet kan man få en civil klassning för att kunna utöka trafiken med tunga militära transportflygplan och flyg som tillhör andra stater. Uppdragen handlar dock inte om kommersiellt flyg, är försvarsmakten noga med att påpeka.

– Det vi gör nu är enbart för försvarsmaktens behov, säger Olle Torbratt.