Inom kort ska årets medarbetarenkät skickas ut till 140 anställda på länsstyrelsen i Uppsala. Fackförbunden ST och Saco-s har förgäves krävt att medarbetarna ska få svara på om de känner förtroende för landshövdingen och länsrådet.

– Den frågan har funnits med i de tidigare enkäterna och det är viktigt att den finns med även i år så att man kan jämföra svaren från de olika åren. Varför man inte vill ha med frågan har jag inte fått någon förklaring till, säger Susanne Ekström, ordförande för ST vid länsstyrelsen i Uppsala.

I ett utskick till sina medlemmar skriver de båda fackförbunden att de begärt att frågan måste ställas men att man varken fått gehör eller förståelse från myndighetsledningen.

När personalen svarade på en enkät 2012 fick landshövding Peter Egardt 43 poäng på en 100-gradig skala. Huvudskyddsombudet förklarade den dåliga siffran med att vissa känt sig överkörda i sitt arbete. Han uppgav dessutom att de anställda "hade en mjukare tillvaro" under företrädaren Anders Björcks tid medan Egardt uppfattades mer som en ”myndighetsperson”.

Peter Egardt vill inte svara på varför förtroendefrågan inte får ställas i enkäten. UNT har per mejl frågat varför han inte vill svara men inte fått något svar.

Istället hänvisar Peter Egardt till länsstyrelsens personalchef Anna-Karin Olofsdotter. Hon uppger att frågorna tagits fram av en arbetsgrupp som upphandlat medarbetarenkäten gemensamt för landets alla 21 länsstyrelser.

– I enkäten ställs flera frågor som berör förtroendet för ledningen, säger Anna-Karin Olofsdotter och läser upp två sådana frågor:

* ”Leder länsledningen arbetet på ett tydligt och ansvarsfullt sätt?”

samt

* ”Genomsyras myndighetsledningens kommunikation och arbetssätt av vår värdegrund?”

– Vi anser att frågan om förtroendet för ledningen på ett konkret sätt fångas upp av den här typen av frågor, säger Anna-Karin Olofsdotter.

UNT: Men varför kan ni inte bara ta med frågan om förtroendet för ledningen så slipper ni den här typen av diskussioner?

– Vi tycker att den saken fångas upp i de frågor vi ställer.

Susanne Ekström vid ST säger att hon inte fått några signaler om att personalens förtroende för landshövdingen skulle vara sämre än tidigare.

– Vad jag vet har inget hänt som gjort att förtroendet skulle ha påverkats, det kan till och med ha blivit bättre.