Det framgår av världens hittills största undersökning kring sambanden mellan hur mycket frukt och grönsaker man äter och dödligheten. Studien publiceras i den välrenommerade medicintidskriften British Medical Journal.

"Våra resultat stärker de nuvarande rekommendationerna om att öka konsumtionen av frukt och grönsaker för att främja hälsan och öka livslängden", skriver forskarna vid bland annat Harvarduniversitetet som gjort studien.

Undersökningen är en så kallad metaanalys av uppgifter från 16 studier i Asien, USA och Europa, däribland en studie bland nära 72 000 kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Gemensamt för alla studierna är att forskarna först kartlagt deltagarnas matvanor, däribland konsumtionen av frukt och grönsaker, och sedan följt dödligheten bland dem. Drygt 56 000 av sammanlagt nära 850 000 deltagare dog under uppföljningstiden.

När forskarna närmare granskade vilka som hade dött och vilka som fortfarande var i livet fann de ett nära samband mellan den dagliga "dosen" av frukt och grönsaker och risken för att dö under uppföljningsperioden. För varje extra portion per frukt och grönt per dag sjönk dödligheten med cirka fem procent, men bara fram till viss gräns. Att äta mer än fem portioner frukt och grönt per dag förbättrade inte ytterligare överlevnadschanserna.

Den sänkta dödligheten för frukt- och grönsaksätarna gällde framför allt död i hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot fanns inget tydligt samband mellan hur mycket frukt och grönt man åt och risken för att dö i någon cancersjukdom.

Resultaten av den nya metaanalysen ligger i stort sett i linje den nyligen publicerade delstudien bland kvinnorna och männen i Uppsala, Västmanlands och Örebro län -- och med rekommendationerna från Livsmedelsverket i Uppsala om att äta mer frukt och grönsaker.

Också den svenska studien kom fram till att den optimala konsumtionen av frukt och grönt för att förbättra sina överlevnadschanser är fem portioner per dag. Enligt den lever de som äter den mängden i genomsnitt hela tre år längre än dem som brukar rata frukt och grönsaker på matbordet.

I likhet med de enskilda studierna kan inte heller metaanalysen besvara frågan om varför frukt- och grönsaksätare löper sänkt risk att dö i förtid. Forskarna framhåller att frukt och grönsaker innehåller många vitaminer, mineraler och andra ämnen, som kan ha positiv effekt på hälsan. Men de påpekar att frukt- och grönsaksätare kanske också i övrigt brukar ha bra matvanor och och en livsstil som förbättrar chanserna till ett långt friskt liv.