Trots att både lärare och personal uppmärksammat att flickan inte önskade gå i särskola, och att hon inte ansågs ha några intellektuella svårigheter, fick flickan gå i särskola i nio år. Först vid 15 års ålder blev hon utskriven, efter att en psykolog slagit fast att hon inte hade någon utvecklingsstörning. Kvinnan uppger i sin anmälan att hon mått dåligt under skoltiden och känt sig kränkt på grund av placeringen.

Skolinspektionen kräver nu svar från Uppsala kommun om grunderna till varför flickan placerades i särskola. Senast 14 augusti ska Uppsala kommun lägga fram sina svar till Skolinspektionen.