Det visade sig att Fortifikationsverket uppmätt höga så kallade PFOS-halter i en brunn varifrån dricksvattnet till ett hus ute på flygfältet norr om Uppsala hämtades. I huset vistas den beredskapsstyrka som finns på plats i samband med starter och landningar. I övriga byggnader på Ärna kommer vattnet från det kommunala vattenledningsnätet.

I samband med att de höga gifthalterna avslöjades framkom det också att den aktuella brunnen var helt okänd för försvarets miljöprövningsenhet.

– Vi kan bara konstatera att vi inte hade klart för oss att det fanns en till brunn i området. Uppenbarligen har vi missat det, sade Folke Borgh, jurist och talesperson för försvarets miljöprövningsenhet, till UNT i mars.

Enligt honom finns det, enligt tillgängliga forskningsrapporter, ingen anledning till oro för de personer som ovetande druckit av vattnet, även om halterna legat över gränsvärdet. UNT:s tipsare, som hör till dem som druckit av vattnet, är dock orolig för sin och kollegernas hälsa.

– Vi väntar fortfarande på att bli kallade till en hälsoundersökning för att få reda på våra värden, säger tipsaren och tillägger att det känns "skitdåligt" att gå och vänta på provtagningen.

Någon permanent lösning på vattenproblemet i huset, där fem personer vistas i samband med flygningar, har inte heller kommit till stånd.

– Vi tar fortfarande med oss mineralvatten och fyller upp dunkar med kommunalt dricksvatten, säger tipsaren.

LÄS MER: 80 gånger högre än gränsvärdet

LÄS MER: Kände inte till giftbrunnen