När räddningstjänsten kom till flerfamiljshuset på Solistvägen i Gottsunda blev man tvungen att bryta sig in eftersom lägenheten stod tom. Bordet som det levande ljuset stod på hade antänts. Brandpersonalen lyckades släcka elden snabbt och lägenheten kunde vädras ut.