Det framgår av en i vissa avseenden unik studie i samarbete mellan estniska, finska och svenska forskare, som publiceras i facktidskriften PLoS ONE.

– Den viktigaste slutsatsen av vår kartläggning är nog ändå att antalet gråsälar som dukar under på detta sätt ändå är så begränsat att det inte på något sätt hotar gråsälbeståndet i Östersjön, säger Teija Aho, tidigare forskare vid Kustlaboratoriet i Öregrund och ansvarig för den svenska delen av studien.

Att gråsälar orsakar betydande skador för det kustnära yrkesfisket i Östersjön och själva ibland får plikta med livet efter att ha fastnat i fiskeredskap är väl känt. Däremot har antalet sälar som dör efter att ha blivit oönskade bifångster i fiskarnas nät fram till nu varit okänt.

Artikelbild

Teija Aho

I studien har forskarna försökt beräkna detta utifrån uppgifter från ingående intervjuer med 161 yrkesfiskare, vars fiskeområden täcker in nästan alla delar av Östersjön där yrkesfiskare och gråsälar konkurrerar om fångsterna. Enligt dessa beräkningar är antalet gråsälar som årligen dör i Östersjön efter att ha fastnat i så kallade laxfällor eller vanliga fiskenät minst 1 240 och som mest 2 860. Det totala beståndet gråsälar i Östersjön är cirka 30 000.

Forskarna nämner både nuvarande begränsad skyddsjakt och utveckling av ”sälsäkrare” fiskeredskap som ett par åtgärder för att få ner antalet gråsälar som drunknat efter att ha fastnat i nät och laxfällor under jakten på föda.

– Men allra mest effektivt skulle nog vara att tillåta jakt vid själva fiskeredskapen. Sälar är intelligenta djur och om det var tillåtet att skjuta intill fiskeredskapen skulle de snabbt lära sig att undvika dessa platser. Det går att värna både gråsälarna och det kustnära fisket, säger Teija Aho.

Hela studien kan läsas på http://www.plosone.org/article/o%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0113836