Beslutet är baserat på de försenade skatteinbetalningar som har drabbat företaget vid upprepade tillfällen.

Bolaget har tidigare fått två varningar utdelade från kommunen, men miljö- och hälsoskyddsnämnden ser nu inget annat val än att dra in restaurangens serveringstillstånd.

Delägaren Cemil Alparrslan förklarar att det var ett väntat och korrekt beslut utifrån de upprepade problemen med skulder som företaget har haft.

Däremot är han noga med att förklara att alla alltid varit väldigt noga med att göra rätt för sig och betalat i efterhand.

– Vi har haft en del trubbel nu i ett par år och tyvärr har det blivit en del investeringar med oväntade personalkostnader, säger Cemil Alparrslan.

Den dagliga driften planeras dock att inte påverkas av beslutet då Bistro hijazz är i process att struktureras om.

Tanken är att verksamheten ska byta bolagsform, till ett nytt bolag och få ner omkostnaderna. Därav ska det bli lättare att hantera.

– Vi ser över möjligheten att överklaga, men vet inte om vi behöver det. Vi har fått mycket hjälp från tillståndsenheten nu för att göra verksamheten lättare att hantera.

– Förhoppningsvis ska detta inte påverka den dagliga driften. Vi tänker göra vår samhällsnytta, betalar våra skatter och göra rätt för oss för att följa lagar som gäller.