"SF Bio har under lång tid sökt efter en lämplig plats för att kunna skapa en modern, sammanhållen Filmstad i Uppsala city". Så inleds det pressmeddelande från Uppsala Akademiförvaltning och SF Bio som skickades ut på onsdagen.

LÄS MER: Reaktionerna på storbygget

Och nu har företagen hittat en plats för den nya bioanläggningen i korsningen Klostergatan/Dragarbrunnsgatan som ska ersätta de tre olika biografer som finns i Uppsala i dag.

- Huvudskälet till att vi planerar den här nya byggnaden är att SF Bio inte är nöjda med de lokaler som de har i dag. De uppfyller inte de krav på modernitet som finns i dag, med utformning, ljud och ljus, säger Torbjörn Axelsson, fastighetschef på Uppsala Akademiförvaltning.

- En annan starkt bidragande orsak till att vi planerar att ha byggnaden vid Dragarbrunnstorg är att vi vill ha kvar filmstaden inne i city. SF Bio har under en längre tid letat efter en ny anläggning och nu har vi gemensamt hittat ett alternativ som passar bra.

Det är Uppsala Akademiförvaltning som äger den byggnad som ligger vid den aktuella korsningen i dag. För att förverkliga den nya anläggningen kommer man bli tvungen att riva delar av den befintliga byggnaden.

- Planen är att det kommer att finnas externa restauranger och fik på de olika våningsplanen, tillsammans med biosalongerna, säger Torbjörn Axelsson.

För att jättebygget ska kunna bli verklighet krävs en ändring av den befintliga detaljplanen. En ansökan om ändring har lämnats in till Plan- och Byggnadsnämnden som ska fatta beslut om ärendet i november.

- Det har funnits viss oro för höjden på den nya byggnaden som är högre än vad den gällande detaljplanen tillåter, säger Brita Christiansen, handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala.

Förhoppningen är att den nya bioanläggningen ska stå klar i slutet av 2018 - då ska SF Bio:s gamla lokaler överges.

- Vi har funderat över vad som ska hända med de gamla lokalerna men ännu är ingenting bestämt, säger Torbjörn Axelsson.