På fredagen går Landstinget i Uppsala län i på tredje dygnet med tekniska problem i journalsystemet Cosmic. Under hela natten har experter från bland annat Microsoft och HP jobbat med problemet utan att hitta någon lösning. Nu förbereder landstinget för att problemen kan fortsätta även under helgen.

- Nu börjar det här märkas i verksamheterna, även om jag vill påpeka att det inte råder någon panik. Inom primärvården har man fått börja avboka besök, säger Annemieke Ålenius, chef för det elektroniska patientsystemet i Landstinget Uppsala län.

Trots att man inte vet var någonstans problemet ligger tror man i nuläget inte att det rör sig om någon extern attack som gjort att journalsystemet ligger nere.

Artikelbild

| Landstingets kansli Uppsala

- Vi tror att problemet ligger på andra tekniska plattformer, som Cosmic påverkas av. Men vi har inte fått några indikationer på att andra system är i riskzonen, säger Annemieke Ålenius.

Landstinget uppmanar nu patienter som inte har akuta besvär att vänta med att kontakta vården till nästa vecka då tjänster som tidsbokning och receptförnyelse inte fungerar.

Problemen innebär att personal runt om i Uppsala län inte kan komma åt patientjournaler. Istället får man använda sig av så kallade läskopior som inte går att fylla på. Problemet innebär också att remisser och laboratoriesvar måste skickas manuellt på papper.

På Ekeby Hälsocenter är man starkt kritisk.

- Att Cosmic inte fungerar påverkar naturligtvis oerhört mycket. Informationen är knapphändig och sårbarheten i systemet är uppenbarligen oerhört stor, säger Mats Brolin, verksamhetschef på Ekeby hälsocenter.

Han är förvånad över att det saknas redundans i en så pass viktig samhällstruktur. Redundans innebär ett parallellt reservsystem, i det här fallet en separat datorhall och server som kan ta över och säkra driftfunktioner om det det ordinarie systemet fallerar.

- Problemen började på onsdagen och på kvällen fick vi information om att driften var i gång igen. Så var det inte, på torsdagen hade vi tillgång till läskopior av journaler, men samtidigt uppmanades vi via landstingets intranät att begränsa antalet användare för att inte belasta systemet för hårt. Nu på fredag morgon hade vi ett krismöte med personalen för att de ska vara beredda att begränsa användningen av läskopior även i dag.

De vårdgivare på hälsocentrumet som haft tillgång till läskopia hela tiden har varit läkare, sjuksköterskor och laboratoriepersonal.

-  Det går att läsa journaler, men inte att lägga till något i dem. Det innebär att administrationen ökar, först att skriva pappersjournal, och när Cosmic börjar fungera igen ska allt föras över från papper till den elektroniska journalen. Det innebär mycket extraarbete som tar tid från patienterna.

Remisser och recept kan skrivas ut på papper för berörda patienter.

Nu har Ekeby hälsocenter uppmanat patienter att komma till vårdcentralens drop in-mottagning  bara om deras ärenden är akuta och brådskande.

-  Bokade patienter tar vi naturligtvis emot, men om det handlar om till exempel årskontroller eller annat som skulle kunna flyttas framåt kan vi komma att behöva ändra besökstid för att hinna med akutfall, säger Mats Brolin. 

Mats Brolin ser att Cosmic-haveriet kommer att leda till ett tungt administrativt efterspel för alla vårdgivare.

Tidsspillan och väntetider, patienter som får vänta med att söka vård. Kan man inte säga att det påverkar patientsäkerheten?

- Det är vårt viktigaste arbetsverktyg som inte fungerar. Det innebär att arbetsbelastningen blir väsentligt högre. Men vår bedömning är att vi kan fortsätta att bedriva patientsäker vård, annars skulle vi inte göra det, säger Bengt Sandén, chefsläkare i beredskap på Akademiska sjukhuset.

Vad kommer det få för konsekvenser om problemet kvarstår över helgen?

- Helgen är ett något mindre problem eftersom att färre använder sig av systemet då. Vår förhoppning är att det ska vara löst på måndag men vi har en långsiktig planering om problemen skulle kvarstå då, säger Bengt Sandén.

I ett internt mejl till de anställda inom landstinget som UNT har tagit del av uppmanas personalen att inte använda läskopian av Cosmic om de inte absolut måste. Anledningen är att kapaciteten är mycket begränsad.

 Texten kommer att uppdateras.