Vad är det för granskning ska göra?– Vi ska undersöka kurslitteratur ur ett intersektionellt perspektiv, titta på till exempel könsfördelning och om texter är skrivna ur ett heteronormativt perspektiv.

Är det första gången som ni undersöker kurslitteratur?– Nej, men det är förs­ta gången som vi gör det i sån här omfattning. Vi kommer att ta fram ett ramverk för analys, så att man kan jämföra litteraturen mellan program, kurser och över tid.

Vem ska utföra arbetet?– Det är ett ideellt arbete av studenterna. Många har visat intresse för att göra en sån här analys och det vill vi fånga upp.

Vad vill ni uppnå?– Debatt kring normkritik och universitetets innehåll. Jag vill inte nämna brister innan undersökningen kommit igång. Nu håller vi på att skriva projektbeskrivningar för att söka finansiellt stöd, men även om vi inte får det kommer vi att kunna göra en hel del med hjälp av frivilliga.