Uppsala kommun ligger på fjärde plats i landet vad gäller mängden ensamkommande flyktingbarn som tas emot. 74 flyktingbarn fick uppehållstillstånd i kommunen förra året.

Ilona Szatmari Waldau (V) är kommunalråd och ord-förande i socialnämnden. Hon menar trots allt att Uppsala kommun har haft ett lågt mottagande.

– Ett skäl till det är den stora bostadsbrist som vi har. Men det är många kommuner som har en bostadsbrist och vi måste ta vårat ansvar, säger Ilona SzatmariWaldau.

Har ni plats för fler i dag?

– Ja.

Kommunen fördubblar antalet platser i år i avtalet med Migrationsverket. 70 platser är avsatta för asyl-sökande i år, men antalet platser är inte lika med an-talet barn. Det kan vara en ruljans på 2–3 barn per plats då inte alla får permanent uppehållstillstånd, eller förflyttas till en annan kommun av olika anledningar.

– Ju snabbare Migrationsverkets asylprocess går, desto snabbare kan kommunen gå in, säger Ilona Szatmari Waldau.

Under våren 2014 larmades socialnämnden om att det fanns en social oro bland de ensamkommande, samt drogproblem, kriminalitet och bristande ordning på kommunens upphandlade HVB-hem.

Några av de ensamkommande barn och unga som är placerade på rehabili-teringshem i Uppsala tillhör andra kommuner. Men eftersom de är boende här faller de in i den statistik som Uppsalapolisen gjort, där ensamkommande utgör en tredjedel av de misstänkta i de pågående utredningarna. Främst handlar det om narkotikabrott och stölder.

– De barn som kommer till Uppsala har tillgång till det som socialtjänsten här kan erbjuda, som Råd och stöds förebyggande arbete. Men de som bor här för rehabilitering från andra kommuner hamnar under socialtjänsten i just den kommunen.

Hur många barn rör det sig om?

– Det kan jag inte svara på.

En annan fråga är den om psykologiskt stöd. Karin Hallén Sehlin på Barnombudsmannen i Uppsala och kurator för nyanlända elever på LYSA-enheten, kritiserar i en debattartikel på unt.se kommunens hantering av de ensamkommandes trauman.

– Men har man stora psykosomatiska problem är det landstingen och BUP som får ta över, svarar Ilona Szatmari Waldau.

Trots att det rapporteras om långa köer på BUP?

– Kommunen kan inte gå in och ta ansvar för att landstinget har långa köer.