I regeringens vårbudget skjuter staten till extra pengar till landets kommuner och landsting. Av totalt 10 miljarder kronor får Uppsala läns kommuner preliminärt knappt 210 miljoner kronor per år från och med 2017. För Uppsalas del handlar det om nästan 131 miljoner kronor. Uppsala läns landsting får knappt 63,5 miljoner extra per år. Skälet är främst den belastning som det ökade flyktingmottagandet innebär.

Nu står Per Bolund (MP), biträdande finansminister och finansmarknads- och konsumentminister, klädd i kostym och slips inne i Abbas cykelcenter på S:t Persgatan i Uppsala och trängs tillsammans med ett femtontal kommunpolitiker, tjänstemän och journalister.

– Många människor har kommit hit på kort tid. Det medför ett investeringsbehov och kostnader, säger Per Bolund.

Han ger en snabbrepetition av vad finansminister Magdalena Andersson sagt en timme tidigare när hon kommenterade regeringens förslag ur vårbudgeten. Satsningar ska bland annat göras på svenskundervisning för nyanlända, validering av deras kunskaper, snabbspår in på arbetsmarknaden, utvidgat rutbidrag med mera. Förstärkningen av kommunernas och landstingens budgetar är långsiktig. Per Bolund kallar den historisk.

– Äntligen!, utropar Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala.

Hon är nöjd med att kommunerna utifrån sina lokala förutsättningar och behov själva ska få bestämma hur pengarna ska användas. Hon vill prioritera skolan. Kommunalråd Marlene Burwick (S) nämner även bostadsbyggandet och socialtjänsten bland annat.

– Våra budgetförhandlingar börjar nästa vecka, säger Maria Gardfjell med en blick på Marlene Burwick.

Det udda valet av lokal för en presskonferens är ett sätt för Uppsalas ledande politiker att flagga för sin målsättning att bli Sveriges bästa cykelstad. Dessutom omfattar några av regeringens förslag småföretagare. Bland annat ska momsen halveras på reparationer och avgifterna sänkas för den första anställda. Hesam Rashed som äger Abbas cykelcenter har stått tyst hela presskonferensen. Nu säger han att han har fullt upp och att det vore skönt att kunna gå ifrån ibland.

Kommer du att anställa någon nu?

– Jag har så mycket att göra jämt så jag har inte hunnit kolla upp vad som krävs för att anställa, det verkar så krångligt. Men jag funderar på att anställa nu, svarar han.

De första åren ska en del av satsningen vara öronmärkt för flyktingmottagandet, men efter fem år ska hela beloppet bakas in i kommunernas ordinarie budgetar.