Enligt en inventering som Statens konstråd gjort missköts en stor del av den statliga offentliga konsten. Totalt handlar det om 1500 fasta byggnadsanknutna konstverk som i genomsnitt kostat skattebetalarna en halv miljon kronor styck. Nära 300 av den är skadade. Drygt 100 är försvunna och 23 förstörda. I Uppsala finns två av de verk som förstörts. Det ena har gjorts av konstnären Jan P Zetterström. Det andra av numera avlidne Peder Duke och bestod av stora geometriska väggmålningar i Ekonomikums matsal.

När den byggdes om till kontor i början av 2000-talet målades de över. Hur det kunde ske kan fastighetsägaren Akademiska Hus ledning inte förklara i dag.
- Nej. Jag har inget svar på varför det blev som det blev. Det är bara att beklaga. Vid en så stor ombyggnad som det var frågan om i det här fallet är många personer inblandade och vi hade inte gjort någon inventering av vilken konst vi ägde, säger vd Hans Antonsson.
Ni har totalt 60 verk i era lokaler. Förutom de förstörda så fattas ytterligare sex stycken. Vad har hänt med dom?
- Det vet vi inte heller. Vi har kontrollerat på de ställen de ska finnas men inte hittat dem, säger Hans Antonsson.
Akademiska Hus får konstverken från Staten konstråd under förutsättning att bolaget ansvarar för dem. Tycker du att ni klara den uppgiften?

- Ja. Det tycker jag att vi gör i dag. Sedan 2005 har vi en inventering av all konst och den följer vi vid varje nytt byggnadsprojekt så det här ska inte kunna hända igen.
Henrik Orrje vid staten konstråd ser med oro på utvecklingen och befarar att en del av vårt moderna kulturarv hotar att försvinna om inget görs.
- Många av de byggnader där den här konsten finns är mellan 30 och 40 år gamla och det är ett skede när man ofta startar omfattande ombyggnader och restaureringar. Känner man inte till vilka kulturvärden som finns i husen är det lätt att de kommer till skada, säger han.

Problemen har ökar påtagit sedan uppstyckningen och utförsäljningen av statlig egendom startade i början av 1990-talet. Det har lett till att många av konstverken finns hos olika privata fastighetsägare i dag. Ofta fortsätter fastigheterna att byta ägare och det försvårar arbetet med att informera om konstens värde och vikten av att hålla den i gott skick.
- Det blir en stor utmaning för oss att klara i framtiden, säger Henrik Orrje.
Han konstaterar dock att många fastighetsägare vill underhålla konsten när de väl får upp ögonen för vad de har i sina lokaler.