På asylboendet väster om Uppsala och som öppnade i början av september, bor det för dagen 160 personer. Boendet drivs av Bert Karlssons bolag Jokaro som driver 30 asylboenden runt om i landet och har avtal med ytterligare 20.

Bert Karlsson själv fanns på plats för att svara på frågor vid den inledande informations- och frågestunden i en av herrgårdens sidobyggnader. Inbjudna för att svara på frågor var även representanter för Migrationsverket, landstinget och kommunpolitiker. Det var dock oklart om någon från den senare kategorin fanns representerad.

Under den tid asylboendet varit i bruk har det bland annat förekommit en hungerstrejk som bland annat hade grund i trångboddhet.

Artikelbild

| Asylboende. Bert Karlsson fanns på plats för att svara på frågor.

Detta hade dock inget med öppet hus-kvällen att göra, enligt Bert Karlsson.

– Vi har öppet hus-kvällar på all våra boenden. Syftet är att de närboende ska få ställa frågor och få en relation till människorna på våra boenden. Det brukar ändra attityden och de inser att det inte var så farligt som de trodde, sade han till UNT.

Hungerstrejken förklarade han med att det var en enda person som drivande och att den personen inte längre fanns kvar på Ribbingebäcks asylboende.

En man i publiken tyckte att det var för många från boendet som rörde sig ute på vägen i mörker och utan reflexer.

Maja Algstrand, är boende i trakten och engagerar sig ideellt i verksamheten. Hon berättade att hon försökt att samla in reflexvästar, men att flera tillfrågade sponsorer dragit sig ur för att de inte vill ha sin logga förknippade med ett asylboende. Nu har hon även kontaktat försäkringsbolag.

Christin Olofsson var en av de Ribbingebäckbor som sökt sig till öppet hus-kvällen. Hon sade att hon gärna ville ha mer kontakt med de boende.

Att kunna bli fadder var ett av syftena med öppet hus-kvällen, enligt Mattias Hellström, boendets verksamhetsansvarige.

– Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det kan handla om att ta en fika ihop eller bjuda hem någon eller några på middag, sade han.

Meningen var ett sådana kontakter skulle knytas vid det efterföljande fikat i herrgården. Huruvida det blev så är en senare historia, men under den korta tid UNT hann närvara så ville en grupp män, genom tolken AmilSarsour, ordförande i Samarbetsorgansationen för invandrare i Uppsala, berätta att de bodde alldeles för trångt på boendet och att tillgången till internet var mycket bristfällig.

.