Köpet innebär att Norlandia tar över 100 procent av aktiekapitalet i Kosmo och företagets 1580 medarbetare runt om i landet.

Kristina Bardh som byggt upp Kosmo under 22 år säger i en presskommentar att hon tycker det är dags att någon annan driver verksamheten vidare och att Norlandia är lämpligt för det.

För Norlandia innebär köpet att bolaget blir tredje största inom vård- och omsorg om äldre i Sverige.

I Uppsala har Kosmo under de cirka fem år bolaget drivit äldrevård i staden upprepade gånger varit föremål för hård kritik och flera allvarliga missförhållanden har rapporterats. Det har lett till att Uppsala kommun nu tar över driften av fyra av bolagets äldreboenden.

Kosmo finns förutom i Uppsala också i Stockholm, Linköping och i Södra Sverige.

Norlandia har 3900 anställda och intäkter på cirka två miljarder norska kronor om året. Kosmos intäkter beräknas till cirka 750 miljoner kronor om året.